Kontakt

Projektmedarbejder:

Christina Mauritsen

Mail: ca@bo42.dk

Tlf.: 60104209

Christina er uddannet socialrådgiver og Social og Sundhedsassistent.

Christina hjælper beboere med råd og vejledning hver mandag samt står for at afholde forløbet Job-Inspiration som henvender sig til  jobsøgende, som savner inspiration til at komme videre.

Christinas primære funktion er at skabe kontakt til beboere og at rekruttere deltagere og frivillige til projektets aktiviteter, arrangementer og forløb.

Derudover har Christina kontakt til og koordinerer forskellige arrangementer i samarbejde med SFO’en Åstedet, børnehusene Nordstjernen og Trinbrættet, Aavangsskolen, Jobcenter Bornholm og Borgerservice samt eksterne oplægsholdere m.fl.

Christina administrerer 20’ERENs facebookside

Projektleder:

Ida Hvilsom

Mail: ih@bo42.dk

Tlf.: 60104207

Ida er uddannet cand.pæd. i pædagogisk sociologi og har en professionsbachelor i Sundhedskommunikation, indenfor Ernæring og Sundhed.

Ida har ansvaret for projektets fremdrift, for at betjene projektets bestyrelse og tre arbejdsgrupper samt at vedligeholde projektstyringsværktøjer og opdatere bl.a. delaftaler m.m.

Idas primære funktion er styring og koordinering af den samlede indsats.

Ida administrerer og opdaterer hjemmesiden www.nordparken.com.

Christina og Ida står i fællesskab for at planlægge og gennemføre sociale arrangementer og aktiviteter.