Seneste nyt

Brandkursus

Torsdag d. 7. november kom beredskabsforbundet og afholdte et godt brandkursus i 20’EREN. Kurset relaterer sig til konceptet Robust borger.

Vi håber at vi allerede i starten af det nye år kan holde et andet spændende kursus for beboerne. Fx et om, hvordan man håndterer en hjertestarter.

 

 

 

Inspirationstur til Kærene i Rødovre

Meget tidligt den 3. oktober tog 10 beboere fra NordParken færgen og turen med bus og tog til Rødovre. Målet var at besøge Kærene og høre om deres fælleshaver for derigennem at få inspiration til arbejdet med fælleshaven i NordParken.

Vi havde en fantastisk god dag, hvor Susanne, Lykke og Kevin, flere beboere og medarbejdere fra driften sørgede for, at vi fik set en masse og hørt om arbejdet med deres haver og mange af de spændende ting de har gang i. Blandt andet har de deres egen produktion af honning, som de får fra 7-8 bistader.

 

 

 

 

 

 

 

Beboercafé og familiecafé i 20’EREN

Torsdag d. 24. oktober, havde vi atter en hyggelig beboercafé og om mandagen d. 28. fulgte så endnu en familiecafé, hvor der blev skåret flotte græskarhoveder.

Næste gang vi har familiecafé står julen for døren og så er det tid til lidt juleklip og juletræspyntning.

 

Den 23. og den 26. september havde vi efterårets første caféer. Den første om mandagen var for familier og her kom hele 6. familier og spiste. Den anden var om torsdagen og her var der fuldt hus med besøg fra datastuerne og oplæg fra Jens Rehfeldt om Seniornet. Christina og Benny sluttede aftenen af med et par sange.

 

Høstfest i nordparken

August måned blev afsluttet med en høstfest i parken i NordParken. Foran og under domens tag blev der spist burgere og hygget mens Christina og Benny spillede og sang. Det var en god aften med mange fremmødte og vi glæder os over den store opbakning og de mange, der hjalp til.

 

Natur og Kulturpark i NordParken

I det sene forår – d. 24. maj 2019 kunne Bo42 og NordParken fejre indvielsen af den nyanlagte Natur- og Kulturpark. Det var en skøn dag, hvor 4-500 mennesker kom forbi og nød musik af Lulu og husorkester og Christina og Benny, og det gode vejr. For børnene var der besøg af Aslak fra Cirkus Soldal, sang af børn fra Trinbrættet og Nordstjernen samt hoppeborg og hoppepude.

Parken er det endelig resultat af en vision om en park med flere funktioner og forskellige rum til leg, læring og fordybelse, – et sted som kan understøtte både natur og kultur i bred forstand.

Parken rummer således både en dome med scene og amfi, en sø, væksthuse og højbede samt frugttræer og nøddebuske. Forhåbningen er at beboerne vil bruge faciliteterne til at plante og dyrke egen grøntsager og krydderurter og at der vil blive afholdt forskellige arrangementer i domen; teater, foredrag, musik m.m.

 

 

 

Bo42’s vision om en natur og kulturpark vandt 1. præmien ved Friluftsrådets konkurrence for almene boligområder i november 2017. Natur og kulturparken er således finansieret af Friluftsrådet og Bo42.

Kontakt evt. projektleder for det boligsociale projekt, hvis du vil vide mere om baggrunden for parken.

 

Naboskab – Fotoudstilling i NordParken v/Martin Thaulow

Udstillingen, der åbnede 26. juni i Natur og Kulturparken, og som stadig kan ses i parken, er et resultat af et samarbejde mellem Bornholms Museum og virksomheden Good People v/fotograf Martin Thaulow. Formålet med fotoudstillingen er at hylde naboskab i Bo42’s område – NordParken i Rønne, samt at bringe kunst og museets virke ind i boligområdet. De mange fotos er med til at personliggøre og bringe liv til et af de fællesarealer, der binder områdets 6 afdelinger sammen (afd. 56, 7, 8, 10, 12 og 14) samt bidrager til at synliggøre de mange positive fortællinger, der er om Bornholms største almene boligområde.

 

Udstillingen er kommet til med støtte fra Bo42, Bornholms Museum og Nationalmuseet i relation til projektet CULINN og Bornholms Regionskommune.

 

 

Udstilling på Bornholms Museum – ”Livet i og omkring NordParken – før og nu”

Udstillingen der åbnede 7. juni kan man se på Bornholms Museum frem til uge 42.

Udstillingen er et resultat af museets arbejde med projektet CULINN (Cultural Citizenship & Innovation), som har haft til formål at styrke beboernes oplevelse fa medborgerskab, samt at facilitere netværksdannelse mellem beboere med flygtningebaggrund og andre beboere i NordParken og området omkring.

Udstillingen, der fortæller om nordparken og området omkring – om beboerne, naboerne og naboskabet, er kommet til ved at beboerne har deltaget i og bidraget ved forskellige workshops arrangeret af museet, – med deres historie og med fortællinger om livet i området – både før og nu samt med fortællinger om genstande af særlig betydning. Flere af disse genstande kan ses på udstillingen.

Bo42 og det boligsociale har bidraget til projektet CULINN ved at stille lokaler til rådighed.

 

BL fejrer 100 års fødselsdag i NordParken

I anledningen af at BL – De almene boligorganisationers brancheorganisation kunne fejre 100 års fødselsdag d. 15. juni, havde bestyrelsen i Nordparken dækket op til morgenmad i “femmeren”. Alle beboere var inviteret.