Kontakt

Projektleder:

Ida Hvilsom

Mail: ih@bo42.dk

Tlf.: 60104207

Ida har en kandidatgrad i pædagogisk sociologi og en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Ida har ansvaret for projektets fremdrift, for at betjene projektets bestyrelse og tre arbejdsgrupper samt at dokumentere projektets aktiviteter og resultater samt opdatere bl.a. projektets delaftaler. Idas primære funktion er styring og koordinering af den samlede indsats. Derudover har Ida til opgave at planlægge og koordinere aktiviteter og arrangementer samt at administrere og opdaterer Facebooksiden  20’EREN og hjemmesiden https://www.nordparken.com

Ida koordinerer og underviser  desuden på grunduddannelsen af Bydelsmødre i samarbejde med Malene Præstemose Werner,  vejleder fra Integration i Jobcenter Bornholm samt yder lektiehjælp til børn og voksne.

 

Projektmedarbejder:

Pia Schalburg

Mail: pb@bo42.dk

Tlf: 60104209

Pia er uddannet skolelærer.i fagene dansk, billedkunst, natur og teknologi samt hjemkundskab. Pia har især ansvaret for  aktiviteten Råd og Vejledning i 20’EREN og tilbyder her hjælp til ansøgning om; boligstøtte, fritidspas, friplads, pension og hjælp til at oprette CV, skrive ansøgninger m.m.

Pia står derudover for rekruttering af deltagere til projektets aktiviteter samt underviser og yder lektiehjælp til børn og voksne.

Pia er redaktør på Facebooksiden 20’EREN.

 

Pia og Ida står i fællesskab for at planlægge og gennemføre sociale arrangementer og aktiviteter.