Kontakt

Projektleder:

Ida Hvilsom

Mail: ih@bo42.dk

Tlf.: 60104207

Ida har en kandidatgrad i pædagogisk sociologi og en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Ida har ansvaret for projektets fremdrift, for at betjene projektets bestyrelse og tre arbejdsgrupper samt at dokumentere projektets aktiviteter og resultater samt opdatere bl.a. projektets delaftaler.

Idas primære funktion er styring og koordinering af den samlede indsats. Derudover har Ida til opgave at planlægge og koordinere aktiviteter og arrangementer.

Ida administrerer og opdaterer  Facebooksiden  20’EREN og hjemmesiden https://www.nordparken.com

Projektmedarbejder:

Christina Mauritsen har fået nyt arbejde og er stoppet i projektet pr. 12. juni.

Vi håber, at vi har en ny medarbejder til august.

Projektets medarbejdere står i fællesskab for at planlægge og gennemføre sociale arrangementer og aktiviteter.