Læs om NordParken

NordParken er navnet på et boligområdet i den nordlige del af Rønne på Bornholm. Området hører under den almene boligorganisationen Bo42 – og omfatter seks afdelinger: 56, 7, 8, 10 ,12 og 14.

Læse mere om afdelingerne på Bo42’s hjemmeside http://bo42.dk.

Natur og Kulturpark

I november 2017 vandt Bo42 1. præmien i en konkurrence hos Friluftsrådet – for almene boligforeninger. Konkurrencen havde fokus på mere friluftsliv i boligområder. Med en præmiesum på 400.000 og støtte fra Bo42 kunne den nye natur og kulturpark i NordParken endelig indvies d. 24. maj 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parken omfatter en sø, en dome og et amfiteater, naturstier, udekøkken og bålplads samt væksthuse og højbede, frugttræer og nøddebuske.

Formålet med Natur og kulturparken var at bringe naturen tættere på beboerne og at skabe et sammenhængende multifunktionelt område med forskelligartet rum til leg, læring og udeliv, som kunne danne rammen om kulturelle oplevelser og invitere til både fordybelse samt skabende og sociale aktiviteter.

Natur og kulturparken er for beboere i NordParken, og interesserede er velkommen til at færdes i parken med respekt for de dyrkede arealer og private beboerarrangementer.

Fælleshaven i NordParken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fælleshaven i NordParken hedder Gartnerhaven og er for de beboere, som har lyst til at være med til i fællesskab at plante grøntsager og krydderurter samt at passe og vedligeholde området. Fælleshaven består af to væksthuse, to store højbede og fire mindre højbede. For mere information Kontakt Ida eller beboere der deltager i fælleshaven.

Det er også muligt at følge arbejdet med haven og kontakte de beboere som involveret via Facebook: NordParken væksthus pasning og andet

Beboere, der er interesseret i at låne domen til et privat arrangement kan kontakte Freddy på tlf.: 23428271 eller Holger på tlf.: 21741130.

 

Om NordParken

Nordparken, der oprindeligt blev kaldt Gartnervangen, strækker sig over området Gartnervangen 16-88 (lige numre), Slåenvej 2-26 (lige numre), Thorkildsvej 35-65 (ulige numre) og hele Rosenvej.

De første udgravninger til det, der blev til Bornholms største område med etagebyggeri, blev foretaget i 1951. De første bygninger var afd. 5 på Rosenvej, som stod færdige i 1953. Afdelingen blev senere slået sammen med afd. 6 og blev til afdeling 56.

De sidste bygninger til at blive opført ligger på Thorkildsvej og er afd. 14, som blev taget i brug 1979.

Der er et stort ombygningsprojekt på vej for afd. 56 og planer klar for en udvidelse af  Børnehuset NordStjernen som ligger lige midt i området.